ELVAC EKOTECHNIKA | Ostrava - Vítkovice

Ekotechnika

Již od roku 1991 zajišťuje naše společnost ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. široké spektrum služeb při řešení problematiky ochrany životního prostředí.

Historie společnosti

Naše služby zahrnují

  • Akreditované analýzy odpadních, podzemních a povrchových vod, zemin, odpadů a vzorků z měření emisí a pracovního prostředí
  • Měření anorganických i organických polutantů
  • Dodávky absorpčních systémů pro likvidaci kyselých par a plynů
  • Dodávky technologií pro likvidaci těkavých organických látek

Pro řešení těchto úkolů disponujeme širokým týmem odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblastech chemické technologie, analytiky životního prostředí, hydrologie i legislativy. Divize spolupracuje s tuzemskými i zahraničními firmami, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Jsme si vědomi, že základním měřítkem naší konkurenceschopnosti je kvalita námi poskytovaných služeb. A jenom zákazník je ten, kdo může tuto kvalitu potvrdit. Předvídat a pochopit potřeby zákazníka a naplnit je každodenní praktickou činností je proto naší základní filozofií.

Naše laboratoře jsou akreditovány u Českého institutu pro akreditaci.