Technologie pro ochranu ovzduší a snižování emisí VOC | Likvidace VOC , ELVAC Ekotechnika

Technologie pro ochranu ovzduší a snižování emisí VOC

Dodáváme všechny standardní typy technologií na snižování emisí VOC. Výběr vhodné technologie a její návrh je realizován s ohledem na investiční i provozní náklady, podle požadavků zákazníka. Veškeré nabízené technologie dodáváme na klíč, včetně záručního a pozáručního servisu.

Dodávky zařízení pro čištění vzduchu od organických polutantů obsahují následující technologie a technologická uspořádání:

  • Regenerativní katalytické oxidace, systém RCO – tato technologie, která pracuje s maximálním využitím tepla na úrovni min. 94 %, je vhodná pro nízké a střední koncentrace VOC, cca 300–3 000 mg/m³;
  • Rekuperativní katalytická oxidace – tato technologie je vhodná pro střední a vyšší koncentrace VOC, cca 2 500–6 000 mg/m³;
  • Regenerativní termická oxidace, systém RTO – tato technologie, která pracuje s maximálním využitím tepla na úrovni min. 94 % je vhodná pro střední koncentrace VOC, cca 2 000–5 000 mg/m³;
  • Rekuperativní termická oxidace – tato technologie je vhodná pro vyšší koncentrace VOC, cca 3 000–10 000 mg/m³;
  • Zeolitový rotační koncentrátor - zakoncentrování organických látek a jejich následné spálení – systém rotačního (zeolitového) koncentrátoru s následnou vhodnou metodou katalytické, nebo termické oxidace. Tato technologie je vhodná pro nízké koncentrace VOC, cca 30–500 mg/m³ a velké objemy čištěného vzduchu na úrovni desítek až stovek tisíc m³/h;
  • Adsorpčních i absorpčních technologií
  • dodávka speciálních katalytických technologií pro oxidaci chlorovaných rozpouštědel;
  • dodávky katalytických náplní

Technologie snižování emisí anorganických látek

  • Absorpční systémy

Oblasti typického použití technologií pro čištění emisí VOC

Oblasti typického použití technologií pro čištění emisí VOC