Absorpce | Technologie ochrany ovzduší, ELVAC Ekotechnika

Absorpce

ELVAC EKOTECHNIKA zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadních plynů rozpouštědlovou absorpcí (praní) nebo absorpcí spojenou s chemickou reakcí (chemisorpce).

Přednosti procesu:

  • proces je obzvláště vhodný pro čištění plynů s vysokou proměnlivou koncentrací látek v odpadním plynu,
  • v plynu mohou být přítomny prachové částice, aerosoly a mlha,
  • proces je kontinuální, plně automatický, s nízkými nároky na zastavěný prostor.

Příklady aplikací:

  • čištění plynů z moření plechu v kyselině chlorovodíkové,
  • čištění plynů z leptání křemíkových desek v kyselině fluorovodíkové a dusičné,
  • čištění plynů z leptání drahých kovů v lučavce královské.