Zeolitový rotační koncentrátor | Likvidace VOC , ELVAC Ekotechnika

Zeolitový rotační koncentrátor

Účelem rotačního zeolitového koncentrátoru je zkoncentrování těkavých organických látek (VOC) obsažených v nízkých koncentracích ve velkých objemech znečištěného vzduchu do malého objemu vzduchu s vysokým obsahem VOC.

 Produktový leták s procesním P&I diagramem

Typická oblast použití

Technologie je vhodná pro nízké koncentrace VOC (50 - 500 mg/m3) a velké objemy čištěného vzduchu na úrovni desítek až stovek tisíc m3/h.

Zdroji takovýchto emisí jsou:

  • lakovny,
  • laminovny.

Dalšími omezujícími parametry jsou vysoká vlhkost vstupujícího vzduchu, vysoká teplota vstupujícího vzduchu, obsah tuhých prachových částic. Tyto problémy se musí vyřešit před vlastním použitím této technologie.

Výhody použití technologie

  • Nízká pořizovací cena ve vztahu k objemům čištěného vzduchu
  • Nejnižší provozní náklady v oblasti typického použití
  • Flexibilita zařízení z hlediska koncentrací i průtoků vzduchu
  • Požární bezpečnost (ve srovnání s aktivním uhlím)
  • Dlouhá životnost adsorpčního materiálu

Zeolitový rotační koncentrátor