Energetika

Elektrárnu postavit neumíme, ale umíme monitorovat distribuci energie. Dodáváme řízení kompresorových stanic, umíme řídit dopravu uhlí a vápence, řídit čerpací stanice atd.


2019

Revize rozvoden ČEZ.
Revize.

2018

Modernizace rozvodny chemické úpravny vody - Elektrárna Třebovice
Realizační dokumentace

Dodávka datových rozvaděčů pro zabezpečení sběru dat z energetických závodů
Realizační dokumentace, rozvaděče

Renovace podružných rozvaděčů - elektrárna Dukovany
Realizační dokumentace

2016

Projektová dokumentace instalace RTU a výměny jističů
Realizační dokumentace

Projekt připojení RTU pro Elektrárnu Třebovice
Realizační dokumentace

Měření elektrické energie mechanických dílen
Realizační dokumentace, výroba, SW, montáž, UDP

2015

Modernizace a doplnění administrativních, technologických sítí a jejich napájení pro ČSA
Realizační dokumentace, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

Modernizace a doplnění administrativních, technologických sítí a jejich napájení Lazy, Sviadnov, Stařič, Paskov, Chlebovice, ČSM
Realizační dokumentace, elektroinstalace, kabeláž, rozvaděče, montáž, UDP

2013

Bioplynová stanice Dvory
Dodávka, Montáž, UDP

2012

   Bioplynová stanice Bohušov
Dodávka, Montáž, UDP

Revize systému řízení pro monitorovací zařízení rozvodny
Realizační dokumentace, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2011

Klapkové uzávěry přečerpávací vodní elektrárny
Realizační dokumentace, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2008

   Zobrazovací systém na dispečinky
Dodávka HW, SW, Instalace

2002

Hledáte řešení pro energetiku? Více na našem produktovém webu.