Program TAČR TREND

Parametry řešení projektu

Název projektu:

Robotické experimentální pracoviště pro přesné vyhodnocení kvality
výrobků

Číslo
projektu:

FW01010103

Cíl
projektu:

Cılem výzkumu je průmyslový výzkum (PV) a experimentálnı ́vývoj (EV) systémů pro ověřovánı ́přesnosti a kvality výrobků a to zejména rozměrových a tvarových parametrů. Tyto systémy jsou žádané zejména v oblasti automobilového průmyslu, kde je kladen velký důraz na kvalitu výrobků, ale také v dalšıch oblastech pr ůmyslu. Očekávaným výsledkem projektu je návrh univerzálnıho měřicıho systému na bázi šestiosého robotického ramene vybaveného přesnými senzory různých typů, matematickým aparátem pro identifikaci geometrických parametrů
výrobku a softwarovým aparátem pro vyhodnocenı měřenı. Dalšım  důležitým výsledkem projektů budou algoritmy a metody pro vylepšenı  prostorové orientace koncového bodu efektoru šestiosého robotického ramene a pro kalibraci systému.

Hlavní
příjemce:

ELVAC a.s.

Další
příjemce:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta
elektrotechniky a informatiky

Náklady
celkem:

16 780 144 Kč

Výše
podpory:

11 692 366 Kč

ELVAC E-SHOP

Poskytujeme obchodně-technické a inženýrsko-dodavatelské služby v oblasti průmyslové automatizace, průmyslových a speciálních PC systémů, silnoproudé elektrotechniky a jednoúčelových strojů.

Odolná průmyslová výpočetní technika, komponenty a periferie

Komponenty a přístroje pro energetické soustavy

Průmyslová komunikace, převodníky, měření a sběr dat

Speciální monitory
a zařízení EIZO

Potřebujete poradit?

Napište nám.

Máte konkrétní otázku nebo potřebujete pomoci?
Jsme tu pro vás.

HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY