Elektromateriál

Produkty

Ponúkame široký sortiment výrobkov:

  • procesná automatizácia – programovateľné riadiace systémy PLC, CNC, priemyselné PC a operačné panely HMI, SCADA systémy
  • senzorika – optické čidlá, elektromagnetické snímače, mechanické koncové spínače, kapacitné snímače, čítačky čiarového kódu, svetelné závory, priemyselné kamery, absolútne snímače otáčok
  • pohony a výkonové zdroje – frekvenčné meniče, softštartéry, riadené DC pohony, lineárne pohony, asynchrónne motory, DC motory, servomotory, UPS – záložné zdroje, inventory pre fotovoltaické selektrárne
  • prístroje pre automatizáciu – stykače, relé, priemyselné relé, interface relé, DC napájacie zdroje, transformátory, spínanie a ochrana motorových vývodov, polovodičové relé, regulátory, mechanické a elektronické zobrazovacie jednotky, spínacia technika, tlačidlá, signálne prístroje, prevodníky elektrických veličín
  • istenie – výkonové a modulárne ističe, záskoky elekrických zdrojov, odpojovače, odpínače, spínače, poistky, modulárne prístroje pre domové rozvody
  • technika pre konštrukciu rozvádzačov – rozvádzačové skrine, prípojnicové systémy, radové svorky, priemyselné konektory, konektory do plošných spojov, rozvádzačové kanály, meracia panelová technika, káblové oká, dutinky, klimatizácie a ventilácie rozvádzačov a príslušenstvo, vodiče
  • priemyselná elektroinštalácia – prístroje pre elektroinštaláciu budov, osvetlení, inštalačné systémy, rozvody elektrickej energie, zásuvky, spínače, meranie, a regulácie
  • bezpečnosť strojov – prístroje pre riešenie bezpečnosti strojov, bezpečnostné kontroléry, bezpečnostné spínače, svetelné závory, spínacie rohože, ovládače a spínače núdzového zastavenia, odpínače
  • zdvíhacia technika – závesné a krížové ovládače, pohyblivé prívody energie, koncové spínače, optická a akustická signalizácia