Elektrotechnika

Dodávame:

Výrobné a testovacie zariadenia akými sú:

  • ističe,
  • stýkače,
  • tepelné ochrany,
  • relé atď.

Monitorovacie a informačné systémy výroby.


2014

Tester na meranie elektrickej priechodnosti pinov
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2013

Automatická linka na výrobu C-jadier
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP
Prezentačné video

2011

Montážne pracovisko IP FLAP
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

Montážne pracovisko CDC 60230
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

Úprava testera AC stýkačov na DC stýkače
Realizačná dokumentácia, Montáž, UDP

Tester ovládacích systémov elektromagnetov
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2010

Modernizácia rozvodní VN a NN
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

Montážne pracovisko CDC 60230
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, Montáž, UDP

Modifikácia zváracích pracovísk
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

Montážne pracovisko DOMA BET
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

Montážna linka SPS
Realizačná dokumentácia, Dodávka, SW PLC, SW HMI, Montáž, UDP

2008

Tester stýkačov
Dodávka jednoúčelového stroja na kľúč

2007

Jednoúčelový stroj na skrutkovanie spínačov XENG
Dodávka jednoúčelového stroja na kľúč

Jednoúčelový stroj na testovanie a nastavovanie stýkačov F185 / 225
Dodávka jednoúčelového stroja na kľúč