Historie

Historie

Představujeme Vám stručnou historii společnosti.

2012

Přestěhování společnosti do vlastního objektu s vybudovanými novými laboratořemi i prostorami vybavenými pro vývoj a výrobu technologií pro snižování emisí těkavých organických látek a dalších polutantů.

2010

Rozšíření portfolia technologií pro snižování emisí těkavých organických látek o technologie termického spalování a zkoncentrování.

2009

Změna názvu společnosti ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o., na ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.

2008

Akreditace laboratoře měření emisí a imisí dle ČSN EN 17025 u ČIA.

2004

Vznik samostatné společnosti ELCOM EKOTECHNIKA, s.r.o., v rámci vzniklého holdingu. Výrazné rozšíření akreditace chemické laboratoře.

1999

Transformace společnosti ELCOM s.r.o. na akciovou společnost ELCOM GROUP a.s.

1998

Stěhování do nových prostor společnosti ELCOM s.r.o. v Ostravě-Vítkovicích. Akreditace chemické laboratoře dle ČSN EN 17025 u ČIA.

1996

Počátek programu „Katalytické spalování organických látek“.

1994

Začátek spolupráce s Norským institutem pro výzkum ovzduší (NILU). Zahájení programu měření specifických organických polutantů v imisích a emisích.

1992

Založení samostatné analytické laboratoře, založení laboratoře měření emisí a imisí.

1991

Založení společnosti ELCOM s.r.o., začátek činnosti divize Ekotechnika.