Regenerativní termická oxidace

Regenerativní termická oxidace

Účelem regenerativní termické oxidace je čištění znečištěného vzduchu od těkavých organických látek (VOC) jejich přímým spálením (oxidací).

Princip funkce

Zařízení pro regenerativní termickou oxidaci sestává obvykle ze tří reaktorových komor (možný počet 2 až 5), propojovacích kanálů s armaturami a ventilátoru k transportu vzdušiny. Komory jsou vyplněny keramickými vestavbami (sypaná náplň nebo voštinové monolity), které fungují jako integrovaný výměnný tepelný systém. V horní části je spalovací prostor s plynovým hořákem, kterým jsou komory propojeny.

 Produktový leták s procesním P&I diagramem

Typická oblast použití

Technologie je vhodná pro čištění plynů se středním obsahem VOC, cca 2 – 5 g/m3. Z hlediska objemu čištěného vzduchu se jedná o jednotky až desítky tisíc m3/h.

Zdroji takovýchto emisí jsou:

  • chemický průmysl,
  • farmaceutický průmysl,
  • povrchové úpravy materiálů a výrobků,
  • tiskárny.

Výhody použití technologie

  • Nízké provozní náklady přímého spalování v oblasti typického použití
  • Přijatelná pořizovací cena
  • Robustnost zařízení a spolehlivost provozu
  • Flexibilita zařízení z hlediska koncentrací VOC
Schéma regenerativní termické oxidace