Adsorpce | Technologie ochrany ovzduší, ELVAC Ekotechnika

Adsorpce

ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o. zajišťuje dodávky zařízení určené pro čištění odpadního vzduchu od těkavých organických látek (VOC) ve stacionárních adsorbérech.

Přednosti procesu:

  • nízké investiční náklady díky jednoduché konstrukci zařízení,
  • vysoká účinnost v rozmezí 90–99,5 %,
  • vysoká flexibilita zajišťující možnost čištění odpadního vzduchu s koncentracemi rozpouštědel od 10–200 mg VOC/m³ v množství 100–100 000 m³/h.

Příklady aplikací:

  • výpary chlorovaných uhlovodíků z odmašťovacích lázní,
  • výpary rozpouštědel z potravinářských, chemických, farmaceutických výrob.