ELVAC a.s. > Portfolio > ELVAC Software > Informační systémy > ERP

ERP

Společnost ELVAC SOLUTIONS s.r.o. nabízí komplexní řešení podnikového informačního systému (ERP). Tento systém je určený pro organizace, které hledají řešení kompletně pokrývající celý výrobně provozní cyklus podniku.

Moduly námi vyvinutého ERP systému pokrývají oblasti od přijetí zakázky až po její dodání konečnému zákazníkovi včetně podpůrných procesů. Integrace modulů pro projektové řízení, finanční plánování, kapacitní plánovánítechnologickou přípravu výrobyplánovaní nákupu a subdodávek, logistiku, výrobu, řízení jakosti, řízení projektové a výrobní dokumentace, hodnocení dodavatelů aj. se systémy třetích stran používaných v podnicích, umožňuje efektivní automatizaci celého výrobního procesu a tedy výraznou úsporu času.

Ověřené řešení ERP aplikace pokrývá čtyři podnikové okruhy, ke kterým nabízíme následující moduly:

Finance
 • Nákladové účetnictví
 • Nákladové řízení projektů (Controlling)
 • Rozpočty (Budgeting)
 • Finanční plánování (Forecasting)
Personalistika
 • Výkaz práce
 • Plánování pracovníků
 • Dovolené a zástupy
Výroba a logistika
 • Plánování výroby
 • Sklady a řízení zásob
 • Nákup materiálu, komponent a služeb
 • Vnitrofiremní přeprava a expedice
 • Řízení projektů
 • Hodnocení dodavatelů
 • Řízení kvality
 • Řízení údržby, CMMS/EAM (TechIS)
Marketing a prodej
 • Zpracování zakázek
 • Ceníky
 • CRM

Součástí řešení ERP systému jsou také další obecné moduly podporující hlavně manažerský přehled o výrobě, zabezpečení a uživatelský komfort.

 • Zabezpečení systému (uživatelé a role) - autentizace, autorizace a auditing
 • DMS - správa a verzování dokumentů
 • Reporting (Tiskové sestavy a analýzy)
 • Notifikační systém
 • Komentování záznamů
 • Automatická distribuce tiskových sestav
 • Výkonnostní ukazatele KPI
 • Uživatelské filtry, pohledy a záhlaví
 • Historie změn

Hlavní přednosti ERP systému:

 • integrace neboli celková provázanost na všechny podnikové okruhy (finance, personalistika, výroba a logistika, marketing a obchod),
 • stejné informace pro všechny uživatele systému,
 • kvalitnější podklady pro rozhodování managementu,
 • větší tlak na dodržování pracovních postupů (procesů).

Platformu našeho ERP systému v současné době používá společnost Huisman Konstrukce, s.r.o., která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti návrhů a výroby těžké techniky (zdvihací a manipulační zařízení) pro vedoucí světové firmy operující na pevnině i na moři. Další reference lze prohlédnout zde.

Jedná se o plně integrovaný, flexibilní a snadno použitelný ERP software, který využívá pokročilé technologie pro OS Windows. Podporujeme vývoj na klíč a integraci zakázkových úprav do našeho řešení ERP dle procesních požadavků zákazníka. Součástí integrace je také těsná spolupráce našeho ERP systému s používanými systémy třetích stran.

Významným benefitem při spolupráci s ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je nejen široká nabídka servisních služeb, které nabízíme ke všem našim produktům (SLA v režimu 24/7, Hotline, zaškolení uživatelů, technická podpora aj.) ale především standardizovaný a certifikovaný vývoj aplikací, který zajišťuje dlouhodobou stabilitu a možnost dalšího rozvoje dodaného řešení.

 

ELVAC SOLUTIONS JE PARTNEREM: