Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je tvořena v aplikačním SW EPLAN P8 a slouží k údržbě a provozování projektovaných technologických aplikací.

Pro vykreslení pohledů na rozvaděče, ovládací stanoviště a dispozice kabelových tras používáme CAD. Elektro prováděcí dokumentace je standardně strukturována v těchto základních položkách:

 • Technická zpráva
 • Obvodové schémata
 • Specifikace přístrojů a montážního materiálu
 • Zapojovací schémata
 • Soupis kabelů

Dokumentace odpovídá českým normám (ČSN) a evropským normám (EN). Dokumentace může být modifikována dle norem příslušné země nebo světadílu.

Nabízíme dokumentaci pro fáze:

 • Studie
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele
 • Dokumentace realizační

Pro výše uvedené fáze dokumentace disponujeme autorizovanými inženýry.

Projektová dokumentace

Nabízíme komplexní dodávky průmyslové automatizace v oblastech:

 • Strojírenství
 • Hutnictví
 • Automobilový průmysl
 • Divadelní technika
 • Energetika