Průmysl 4.0

V našich řešeních strojového vidění propojujeme reálný svět s kybernetickým do základních stavebních kamenů inteligentních systémů řízení průmyslové výroby označovaných jako Průmysl 4.0.

Na základě virtuálního digitálního modelu jsme schopni navrhnout a otestovat řídicí systém v předstihu, eliminovat chyby a zkrátit dobu uvádění do provozu.

V našich aplikacích nahrazujeme těžkou a stereotypní práci lidských pracovníků roboty, analýzou obrazu strojového vidění kontrolujeme kvalitu prováděných operací, archivujeme důležité stavy řízeného procesu pomocí databázových nebo cloudových systémů a analyzujeme tato data pro účely údržby a servisu.

Díky multioborově propojeným odborníkům schopným vyřešit i velmi složitá zadání můžeme poskytovat široké portfolio služeb.

 

V našich řešeních nasazujeme tyto prvky P4.0:

  • Efektivní návrh řídicích aplikací s využitím virtualizace a simulací
  • Nasazování robotů a zajištění jejich interoperability
  • Analýza obrazu z kamerových systémů pro detekci povrchových vad
  • Strojové vidění při kamerové kontrole kvality výroby
  • Implementace nadřazených systémů na bázi IIoT a jejich využití při řízení

 

Průmysl 4.0 logické schéma