Novinky

V této sekci naleznete informace a zajímavosti o produktech, které jsme právě zařadili do E-Shopu.
Bližší informace o dodavatelích produktů naleznete v sekci Dodavatelé.

26. listopadu 2021

RealWear HMT-1

HMT-1 rozumí česky !
RealWear HMT-1 je prvním počítačem typu Android™ nositelným na hlavě pro pracovníky v průmyslu. Uvolněte si ruce pro práci.ve vlhkém, prašném, horkém, nebezpečném a hlučném průmyslovém prostředí. 
HMT-1 je robustní zařízení, které je určené pro umístění na hlavě a lze jej volitelně zaklapnout do ochranných přileb nebo připevnit k ochranným štítům a také použít s bezpečnostními nebo dioptrickými brýlemi. Těsně pod zorným úhlem očí se nachází mikro displej s vysokým rozlišením, který poskytuje zobrazení jako 7 ”tablet. Podporované jazyky pro hlasovné ovládání: English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Polish, Czech.

Využití:
Vizuální asistence
HMT-1 je vybaven kamerou s vysokým rozlišením, na kterou lze pořizovat fotografie a videa v těžko přístupných místech, jako jsou tunely, věže nebo jeřáby a velké stroje. Umožňuje dokumentaci a ověřování informací bez použití rukou. Příkladem jsou: audity, inspekce a kontrola kvality, nebo školení na vyžádání.
Digitální pracovní tok
HMT-1 poskytuje vizuální pokyny, kontrolní seznamy, umožňuje zadávání dat a zobrazení dokumentace pro dokončení postupů při pracovním procesu. HMT-1 umožňuje, aby digitální pracovní tok oslovil pracovníky, kdykoli a kdekoli to potřebují. Tento náhlavní tablet zlepšuje produktivitu a snižuje provozní chyby. Zařízení je určeno pro vychystávání a balení, testování produktů a kontrolu kvality, hlášení incidentů, ochranu zdraví a bezpečnosti.
Vzdálený mentor
Pracovník v první linii vybavený HMT-1 může okamžitě sdílet svůj úhel pohledu s expertem v kanceláři či s velínem, a to například, když mohou rukama poukázat na problémy nebo poruchu ve vybavení, a to pomocí funkce plného zoomu s inteligentním fotoaparátem s vysokým rozlišením.
Aplikovat lze u údržby a oprav, ve výrobě, při montáži nebo v telemedicíně.
Navigátor dokumentů
Prohlížení dokumentů na HMT-1 umožňuje pracovníkům prohlížet technické příručky a dokumenty, aniž byste zařízení museli držet v rukou. Pomocí referenčních dokumentů s očima vpřed a bez použití rukou zvyšuje produktivitu a bezpečnost. HMT-1 Je určeno pro hlasově řízenou dokumentaci, podrobné pracovní pokyny při práci, snížení času na splnění na úkolu a snížení chybovosti.

Zařízení je prodáváno v několika variantách:
100500000005 RealWear HMT-1 Validační sada                68.690 kč
100500000009 RealWear HMT-1                                        43 570 kč
100500000012 RealWear HMT-1Z1 ATEX                        136.170 kč

Výše uvedené ceny jsou doporučené koncové bez DPH.