Strojové videnie, špeciálne systémy | Priemyselnej automatizácie

Strojové videnie, špeciálne systémy

Strojové videnie

Poskytujeme komplexnú realizáciu riešenia vrátane návrhu, výberu vhodného objektívu, osvetlovača a ďalších komponentov pre danú aplikáciu, vytvorenie vyhodnocovacieho algoritmu, inštaláciu a prepojenie s nadradeným informačným systémom.

Naše riešenia majú využitie ako:

  • Automatická optická kontrola výroby v automobilovom priemysle, strojárstve, hutníctve, potravinárstve
  • Kontrola kvality, identifikácia súčiastok, meranie a triedenie výrobkov, alebo navádzanie robota.

Strojové vidění

Špeciálne systémy

Vďaka širokému portfóliu poskytovaných služieb disponujeme multi-odborovo prepojenými odborníkmi schopnými vyriešiť aj veľmi zložité zadania, ako sú:

  • Nasadzovanie robotických pracovísk
  • Nasadzovanie systémov na sledovanie a diagnostiku výrobných procesov
  • Nasadzovanie kamerových systémov v sťažených hutníckych prevádzkach
  • Zavádzanie Wi-Fi sietí v priemyselných prevádzkach
  • Nasadzovanie veľkoplošných zobrazovačov

Realizované projekty

  Referencie ke stažení (CZ)